sobota 24.května 2014

Fotky z úklidu 2014

„Ukliďme svět“ je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, lesů a likvidaci černých skládek. Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.

Více o tomto projektu najdete na stránkách Českého svazu ochránců přírody, který je koordinátorem kampaně pro Českou republiku. Najdete zde i celorepublikovou mapu úklidů, kde je zaznamenám i úklid v naší obci.

Do této kampaně jsme se zapojili i v Jedomělicích. 24. května 2014 ve 14 hod. jsme začali uklízet u hřbitova a pokračovali směrem na Pozdeň, kde jsme sbírali odpadky kolem silnice a cest do lesa. Pak jsme se vrátili ke hřbitovu a úklid pokračoval po cestě kolem křížku až k Jindřichovu dolu. Tam jsme uklidili „menší“ černou skládku a rozešli se domů někdy kolem půl sedmé večer.

O plánovaném úklidu byli lidé informováni prostřednictvím plakátů v naší obci. Úklidu se účastnilo 10 dospělých, dvě slečny, dvě děti ve věku osm a šest let a pět dětí do tří let, kterým patří velký obdiv za jejich trpělivost.

V tomto počtu jsme sebrali 35 pneumatik, které váží 350 kg a odpadky, které vážily 750 kg. Z toho bylo 26 pytlů plastu, osm pytlů směsného odpadu, sedm pytlů skla, tři pytle kovu a odpad, který se nevešel do pytlů, jako interiéry aut, staré televize a ledničky apod. Kde přesně jsme uklízeli, můžete vidět na mapce (červeně označená místa) a jak vypadá 1100 kg odpadků prozradí přidané fotky.

Děkuji ČSOP, který podporuje a šíří tento projekt, poskytli nám pytle, plakáty a propagační materiál. Také děkuji Víťovi Krčkovi, který zajistil posekání trávy kolem cest a u hřbitova, panu hajnému Zítovi za spolupráci a odvoz odpadků, panu Svátkovi, který proklestil a posekal cestu ke skládce pod Jindřichovým dolem, OÚ Jedomělice, který poskytl finanční obnos na zakoupení ochranných pomůcek, paní Krčkové, která nám připravila báječné pohoštění a střechu nad hlavou v době deště, Petrovi za doprovodné vozidlo a děkuji svému manželovi za morální podporu při uskutečnění této akce.

Největší poděkování patří ale těm, kteří uklízeli, těm, bez kterých by to prostě nešlo! Sešla se skvělá parta lidí, kteří společně udělali velký kus práce. Věřím, že dobrý pocit jim byl odměnou.

Děkuji Mikulášovi a Toníčkovi, mým dětem, kteří pomáhali, co to šlo, Lucce Pohankové za velké nasazení a pomoc, Aničce Bečvářové a Nikolce Boháčkové, slečnám, které se nebály takové špinavé práce a moc nám pomohly, Pavle Radové, Daně Divišové a Aleně Ambros, maminkám, které se při takové práce zvládly postarat o pět malých dětí. A děkuji chlapům, Petrovi Grisovi, Zdeňkovi Čmugrovi, Tomášovi Pšeničkovi, Oldovi Dandovi a Jakubovi Šímovi, bez jejichž síly a opory by to šlo jen těžko.

Jarmila Dandová

mapa úklidu